برنامه های اجرا شده:

1- برگزاری سلسله نشست های تخصصی جامعه و ورزش

برگزاری سلسله نشست های تخصصی جامعه و ورزش

برگزاری سلسله نشست های تخصصی جامعه و ورزش

2- تشکیل ستاد بزرگداشت چهره های ماندگار تاریخ ورزش

تشکیل ستاد بزرگداشت چهره های ماندگار تاریخ ورزش

تشکیل ستاد بزرگداشت چهره های ماندگار تاریخ ورزش

3- همکاری در اجرای اولین کمپ آموزشی باشگاه بارسلونا در ایران

همکاری در اجرای اولین کمپ آموزشی باشگاه بارسلونا در ایران

همکاری در اجرای اولین کمپ آموزشی باشگاه بارسلونا در ایران

برنامه های پیش رو:

برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات فرهنگ و ورزش

برگزاری نشست های تخصصی جامعه و ورزش

برگزاری نکوداشت بزرگان ورزش و فرهنگ کشور

 

© 2017 ICSSA. All rights reserved | Created by Agerin.ir