انجمن جامعه، ورزش و فرهنگ

در این هنگام که کشور ما یکی از شورانگیزترین و در عین حال حساس ترین مراحل را می پیماید ، هیات موسس انجمن جامعه، ورزش و فرهنگ بر اساس آگاهی به ضرورت ایجاد تشکیلاتی سازمان یافته و دانش محور  با همبستگی و یگانگی هر چه بیشتر و باور به خرد جمعی و مسئولیت پذیری در این عصر اقدام به تاسیس انجمن جامعه، ورزش و فرهنگ که از ارکان زیر بنایی جامعه و ورزش می باشد نموده است.

"انجمن جامعه ، ورزش و فرهنگ" با هدف شناخت، حمایت و توسعه پایدار ورزش و فرهنگ با ایجاد و ارتقای فضای مشارکت جهت هم گرایی و هم افزایی میان حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی کشور تاسیس و فعالیت خود را از آبان 1395 آغاز نموده است.

© 2017 ICSSA. All rights reserved | Created by Agerin.ir