نخستین نشست از سری نشستهای "نقد و بررسی ورود زنان به ورزشگاهها" ساعت 16 روز دوشنبه 15 آبانماه در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی با حضور جمعی از کارشناسان ،صاحب نظران و علاقه مندان برگزار شد.

© 2017 ICSSA. All rights reserved | Created by Agerin.ir